Bij participatie wordt als eerste gedacht een bewoners die zelf een initiatief nemen of vanuit de overheid bij een initiatief worden betrokken. In Zwolle is het bedrijfsleven gaan participeren en heeft met de totstandkoming van het Verstedelijkingsperspectief zelf het heft in handen genomen om naar de toekomst van de stad te kijken.

In deze aflevering van de Participatie Podcast praat Saskia van Klaarbergen met Berenda de Paus en Mark Broekhuijsen over het initiatief van het Zwols Concilium om het Verstedelijkingsperspectief aan te bieden aan de stad. Een bijzondere vorm van participatie die uniek is in Nederland.

Berenda de Paus werkt bij Deltawonen en Mark Broekhuijsen bij Nijhuis Bouw.

participatie podcast 5 Zwols concilium en Verstedelijkingsperspectief

Mark Broekhuijsen (Nijhuis Bouw) en Berenda de Paus (Deltawonen).

Samenwerkende marktpartijen

“Sinds 2005 hebben we in Zwolle het Zwols Concilium” trapt Berenda de Paus van Deltawonen af. “Het is een vereniging met daarin gemeente, aannemers, ontwikkelaars, corporaties en de provincie. Het doel is om samen te werken aan Zwolle als fijne woonstad.”

Vanaf 2018 is de samenwerking geïntensiveerd. De opgaven zijn ingewikkelder geworden, daarom is een Taskforce ingesteld met een onafhankelijk voorzitter. De gemeente had inmiddels het eerste deel van de Omgevingsvisie geschreven, maar de woningbouwopgave was nog niet in lijn met de ambitie.

Berenda de Paus: “Toen hebben we als marktpartijen gezegd: wij hebben ook een visie op de stad. Die brengen we graag in en hebben toen het Verstedelijkingsperspectief geschreven als position paper.”

Omgevingsvisie en Verstedelijkingsperspectief

In 2018 heeft de gemeente het eerste deel van de Omgevingsvisie vastgesteld. Was de gemeente blij dat daarna de marktpartijen zelf het initiatief namen en het Verstedelijkingsperspectief presenteerden? “Ja, al hebben ze er wel even over na moeten denken. Ze waren zelf al begonnen met het tweede deel van de Omgevingsvisie, daar krijgt het Verstedelijkingsperspectief de komende jaren een plek in” vertelt Mark Broekhuijsen.

Totstandkoming Verstedelijkingsperspectief

“De inhoud van het Verstedelijkingsperspectief is door een traject van samenwerking tot stand gekomen. Eerst in de Taskforce. Daarna in verschillende sessies met anderen uit de vastgoedsector in Zwolle. Per sessie hadden we 75 tot 100 deelnemers” ligt Mark Broekhuijsen toen.

“De sessies gingen in op wat Zwolle nu zo uniek maakt, de economische positie en de sterke en zwakke punten van Zwolle” voegt Berenda de Paus eraan toe. “We keken daarbij 20 jaar vooruit.”

Ook zijn ambassadeurs uit Zwolle benaderd met de vraag of ze mee wilden kijken. Kunnen ze zich herkennen in wat er in het concept staat?

Participeren in planvorming als bedrijfsleven

Nieuwsgierig naar alle ervaringen van Berenda de Paus en Mark Broekhuijsen? Wil je weten wat volgens hen de successen en leerpunten zijn? En nieuwsgierig naar alle tips die ze delen? Luister naar aflevering 5 van de Participatie Podcast via Spotify of Apple Podcast.

Alle afleveringen van de Participatie Podcast zijn hier terug te vinden. Tips voor een onderwerp? Mail dan naar saskia@itsallaboutcommunity.nl.